• 11 มกราคม พ.ศ. 2562 คปสอ.รัตนบุรี นำโดย นพ.โสภณ มุธุสิทธิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี นายประเสริฐ ยิ่งสุข สาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมจัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
  • 22 มกราคม พ.ศ. 2562 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม โครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา
  • 8 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมงานส่งเสริมสุขภาพ คปสอ.รัตนบุรี ณ.ห้องประชุมเมืองแก้ว รพ.รัตนบุรี
free joomla slider module

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

20/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

06/03/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา

06/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/03/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

01/03/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว

26/02/2562 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบทารกแรกคลอดแบบเคลื่อนย้าย จำนนวน ๑ เครื่อง

                      ลักษณะตู้อบเด็ก

13/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อยา Fluticasone propionate ๒๕๐ mcg+Salmeterol ๒๕ mcg/.puff Evohaler

07/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว พนักงานประจำห้องยา

07/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

01/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว

30/01/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Rabies vaccine ๑ dose inj.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

28/01/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

21/01/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว

18/01/2562 ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อซื้อยา Fluticasone propionate ๒๕๐ mcg+Salmeterol ๒๕ mcg./puff Evohaler ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/01/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุอุดสีเหมือนฟัน และวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/01/2562 ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อยา Rabies vaccine ๑ dose inj.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07/01/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/12/2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine ๑๐ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/12/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

                      - ซื้อยา Ftuticasone propionate ๒๕๐mcg+Satmeterol๒๕ mcg"/pLrff Evohater

                      - ซื้อยา Simvastatin ๒๐ mg tab

                      - ซื้อยา Amtodipine ๕ mg tab

                      - ซื้อยา Metformin HCl ๕๐๐ mg tab

                      - ซื้อยา AmLodipine ๑๐ mg tab

03/12/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

08/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 

30/10/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

24/10/2561 ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดเบสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง

24/10/2561 ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิดสาย จำนวน 15 เครื่อง

24/10/2561 ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง

17/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/10/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

01/10/2561 ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้แช่เวชภัณฑ์คลังยา 1440 ลิตร หรือ 50 คิว จำนวน 2 เครื่อง

26/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

25/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

17/09/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

17/09/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

13/09/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

02/08/2561 ประกาศ ประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลรัตนบุรี

26/07/2561 ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง

25/07/2561 ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา จำนวน 2 เครื่อง

09/05/2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole ๒๐ mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/04/2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องอบแก๊ส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

27/04/2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมเดี่ยวติดเพดาานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

19/04/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 รายการ

20/03/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ

19/03/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 รายการ

13/03/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2561 จำนวน 1 โครงการ

09/03/2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดการซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding)

06/03/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2561 จำนวน 3 โครงการ

05/03/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องอบแก๊ส (มิใช่ฟอร์มาลีน) ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

28/02/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

26/02/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว