ประกาศรับสมัครงาน

 

20/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

06/03/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา

05/03/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

01/03/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว

07/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว

01/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว

28/01/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

21/01/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว

08/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 

30/10/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา