free joomla slider module
responsive jquery slider joomla

ข่าวประชาสัมพันธ์

22/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

16/10/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

16/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานเปล

20/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

19/09/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

19/09/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล

18/09/2562 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

22/08/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

23/07/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

27/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

24/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

24/06/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

21/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

10/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

10/06/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

07/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

06/06/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

04/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

04/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

27/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

22/05/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

17/05/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

05/05/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

05/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

03/05/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

24/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

19/04/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

19/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

11/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

09/04/2562 เชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตปีใหม่ไทย ในวันที่ 11 เม.ย.2562 เวลา 08.00 น. ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

01/04/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

28/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

26/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

20/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

06/03/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา

05/03/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

01/03/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว

07/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานประจำห้องยา

07/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

01/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

28/01/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

21/01/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวประกวดราคา

06/11/2562 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

02/11/2562 ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ชุดที่1 ชุดที่2

21/08/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ

19/07/2562 โครงการ งานจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยในชาย

19/07/2562 โครงการ งานจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยในหญิง

24/06/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 28 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Palacetamol ๑๒๐ mg/๕ml syrup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lossartan potassium ๕๐ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/06/2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงฝึกยืนแบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

24/06/2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง

18/06/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/06/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/06/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/06/2562 ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/06/2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอบผ้าขนาด 200 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/06/2562 สรุปปรับแผนการจัดซื้อยาและเวชภัฑ์มิใช่ยา

13/06/2562 สรุปปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม

13/06/2562 สรุปปรับแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป

13/06/2562 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปรับแผน) ปีงบ 2562)

13/06/2562 แผนจัดซื้อยาสมุนไพร วัตถุดิบสมุนไพรและเวชภัณฑ์ไม่มช่ยาแพทย์ทางเลือก ปีงบ 2562 (ปรับแผนไตรมาศ3และ4)

11/06/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/06/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/06/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/03/2562 เรื่องประกวดราคาซื้อรายการเครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25/03/2562 เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

18/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษขัดวัสดุอุดฟัน และคีมจัดตำแหน่งครอบฟันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสารยึดติดใช้งานอุดฟันทางทันตกรรม และวัสดุบันทึกการสบฟันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกั้นฟัน วัสดุและอุปกรณ์ในงานรักษาคลองรากฟัน ตัวจับฟันและช้อนกำจัดรอยผุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/03/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/03/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/03/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/03/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/03/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/03/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/03/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เพิ่มเติม..