free joomla slider module
responsive jquery slider joomla

ข่าวประชาสัมพันธ์

....

 

29/04/2563   เรื่องประกาศขยายวันรับสมัครคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
07/04/2563   เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา
02/04/2563   เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
01/04/2563   เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
26/03/2563   เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
13/03/2563   ประกาศขยายวันรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 
13/03/2563   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา 
21/02/2563   ประกาศขยายวันรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล
21/02/2563   ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 
19/02/2563    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
14/02/2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
13/02/2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
06/02/2563    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวนว 1อัตรา
30/01/2563   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 
27/01/2563    ประกาสรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายวันตำแหน่งการแพทย์และรังสีเทคนิค,พนักงานประจำตึก
27/03/2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์                   
02/01/2563   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

20/12/2562 ประกาศราบชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

02/12/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

02/12/2562 ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

21/11/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

21/11/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

15/11/2562 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

22/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

16/10/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

16/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานเปล

20/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

19/09/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

19/09/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล

18/09/2562 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

22/08/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

23/07/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

27/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

24/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

24/06/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

21/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

10/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

10/06/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

07/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

06/06/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

04/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

04/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

27/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

22/05/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

17/05/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

05/05/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

05/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

03/05/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

24/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

19/04/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

19/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

11/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

 

ข่าวประกวดราคา

 

05/03/2563 เรื่องประกาศโครงการจัดซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 4เครื่อง

03/03/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่อข่าย ห้อง sever โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/03/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะราคา อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื่อข่ายแบบไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง

13/02/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/02/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ RO จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และวัสดุในการอุดฟันและถอนฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุดฟัน และหัวกรอขัดฟัน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา SYRINGE NO.3 ML/CC. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะราคา วัสดุสำนักงานรายการจัดพิมพ์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา SYRINGE NO.5 ML/CC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา STERILE UNiSON NO.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ชุดไมโครดริพแอร์สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือ 02-BW แอร์สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา STERILE INSULIN SYRINGE U -100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/12/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา กระบอกฉีดยา NIPRO LS 10 ML. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ EXTENSION TUBE WITH T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Glove Disp. No.S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ แก๊สเอทธิลินอ๊อกไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เข็มฉีดยา NIPRO 18G x1.1/2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา I.V. CATHETER SAFELET CATH 24G x3/4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา I.V. CATHETER SAFELET CATH 22G x1 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ หูฟังแพทย์รุ่นผู้ใหญ่และเด็ก น้ำเงินเข้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/01/2563 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Mask 3 Ply โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/12/2562 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/11/2562 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/12/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเข็มและยาชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/12/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Fluticasone propionate 250 mg +mcg+Salmeterol

                      25mcg./puff Evohalerด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04/12/2562 เรื่องประกาสผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Gauze Swab 3 นิ้วx3 นิ้ว x 8 ply Fold Over x5 ชิ้น Sterile โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2562 เรื่องประกาสผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Cotton Ball 0.35 G.x5 ก้อน Sterile โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Gauze Swab 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 8 Ply 10 ชิ้น Sterile โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/11/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/11/2562 เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Fluticasone propionate 250 mg +mcg+Salmeterol 25mcg./puff Evohaler

                     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/11/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 16 รายการ สำหรับโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/11/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/11/2562 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

12/11/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 21 รายการ สำหรับโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Glove disp. No.S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Infusion Set 20 Drops with 21G needle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Cotton ball 0.35G.x5 ก้อน Sterile โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Cotton ball 0.35G.x10 ก้อน Sterile โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา SYRINGE NO.3 ML/CC. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา SYRINGE NO.5 ML/CC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Glove disp.No.M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ผ้าก๊อสพับ 3 นิ้ว 8ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Mask 3 Play โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิระบบตัวเลข รักแร้ 30 วิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Gauze Swab 3นิ้ว x3นิ้ว x8ply 5ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา STERILE INSULIN SYRINGE U-100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Spore test (เครื่องอบ EO) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ EXTENSION TUBE WITH T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ถงมือ STERILE UNISON โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ถุงมือ STERILE UNISON NO.6.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เข็มฉีดยา NIPRO 18G x 1.1/2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา I.V. CATHETER SAFELET CATH 25G x 3/4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา I.V. CATHETER SAFELET CATH 22G x 1 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ ออกซิเจเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/11/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Pioglitazone 15 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/11/2562 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

02/11/2562 ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ชุดที่1 ชุดที่2

30/10/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ประจำเดือนตุลาคม 2562 สำหรับโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/10/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 26 รายการ สำหรับโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/10/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ COMPLY STEAM INDICATOR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/10/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ กระดาษ Ultrasound โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/10/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Mask 3 Ply Ear Loop-Mask Upโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/10/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/10/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือสำหรับตรวจโรค โอเร็กซ์เมดิโกล์ฟ Size S ชนิดมีแป้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/10/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ กระดาษ EKG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/10/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เอทธิลินอ๊อกไซด์แก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/10/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ EXTENSION TUBE WITH T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/10/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ถงมือสำหรับตรวจโรค โอเร็กซ์เมดิโกล์ฟ Size M ชนิดมีแป้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/10/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Guaifenesin 100 mg/5 ml syrup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/10/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาค่าบริการ BMS-HOSxP Activation รายปี 2563 โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/10/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 18 รายการ สำหรับโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/09/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื่อวัสดุอุปโภคบริโภค ประจำเดือนตุลาคม 2562 รายการเนื้อหมูบดและเนื้อหมูชิ้น สำหรับโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/09/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ ขนาด 23 นิ้วจำนวน 1เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/09/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Dextrose 5 g/100 ml solution for injection 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/09/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องซักผ้า Imag รุ่น sp-125 ปอนด์จำนวน 1เครื่อง สำหรับรพ.รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย สำหรับโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/09/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาค่าบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/09/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการเครื่องทำน้ำร้อนจำนวน 1เครื่องสำหีับโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/08/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ

16/08/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/08/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องอ่าน x-ray โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/08/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ lab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/07/2562 โครงการ งานจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยในชาย

19/07/2562 โครงการ งานจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยในหญิง

 

 เพิ่มเติม..