free joomla slider module
responsive jquery slider joomla

ข่าวประชาสัมพันธ์

02/01/2563 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

20/12/2562 ประกาศราบชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

02/12/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

02/12/2562 ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

21/11/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

21/11/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

15/11/2562 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

22/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

16/10/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

16/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานเปล

20/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

19/09/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

19/09/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล

18/09/2562 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

22/08/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

23/07/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

27/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

24/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

24/06/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

21/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

10/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

10/06/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

07/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

06/06/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

04/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

04/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

27/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

22/05/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

17/05/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

05/05/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

05/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

03/05/2562 ประกาศขยายวันรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

24/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

19/04/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

19/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

11/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

 

ข่าวประกวดราคา

11/12/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Fluticasone propionate 250 mg +mcg+Salmeterol

                      25mcg./puff Evohalerด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/11/2562 เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Fluticasone propionate 250 mg +mcg+Salmeterol 25mcg./puff Evohaler

                     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/11/2562 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

06/11/2562 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

02/11/2562 ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ชุดที่1 ชุดที่2

21/08/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ

19/07/2562 โครงการ งานจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยในชาย

19/07/2562 โครงการ งานจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยในหญิง

24/06/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 28 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Palacetamol ๑๒๐ mg/๕ml syrup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lossartan potassium ๕๐ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/06/2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงฝึกยืนแบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

24/06/2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง

18/06/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/06/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/06/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/06/2562 ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/06/2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอบผ้าขนาด 200 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/06/2562 สรุปปรับแผนการจัดซื้อยาและเวชภัฑ์มิใช่ยา

13/06/2562 สรุปปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม

13/06/2562 สรุปปรับแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป

13/06/2562 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปรับแผน) ปีงบ 2562)

13/06/2562 แผนจัดซื้อยาสมุนไพร วัตถุดิบสมุนไพรและเวชภัณฑ์ไม่มช่ยาแพทย์ทางเลือก ปีงบ 2562 (ปรับแผนไตรมาศ3และ4)

11/06/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/06/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/06/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 เพิ่มเติม..